Aktivácia

Chcete dostávať každý deň peknú, kresťanskú myšlienku na Váš mobil prostredníctvom sms správy? Aktivujte si bezplatne službu Kresťanské posolstvá na Vašom mobilnom telefóne!

Pošlite správu v tvare KP na telefónne číslo 6673.

Každé takéto prijaté posolstvo stojí maximálne 0,10 Eura.
Administrátorom služby Kresťanské posolstvá na mobil je Renovatio – Nova, n.o.

Krestanské posolstvá na tvoj mobil

Ukážky posolstiev

Žiadne miesto nie je bezpečnejšie ako to v Božích rukách.

Starosti nezbavia zajtrajšok jeho strastí, zato dnes vás oberú o silu.

Som slabý, no môj Boh je silný.Veľa vecí mi chýba, no mám jeho. Hoci som unavený, viem, že jeho neunavuje láska ku mne. A to ma dostatočne inšpiruje k životu každý deň.

Nikdy si nemysli, že nedokážeš urobiť to, čo v Cirkvi urobili veľkí svätci. S pomocou Božej milosti môžeš dosiahnuť ešte väčšie veci, lebo Boh nás zdokonaľuje nekonečným bohatstvom svojej milosti.

Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše.

Kresťanský život nie je v tom, aby sme veľa premýšľali, ale aby sme veľmi milovali.

Koľko materiálnych vecí môžeme vybaviť, ak ich začneme dôvernou modlitbou!

Bojuj s hriechom, ale s hriešnikom sa pomer. Nenáviď zlé v človeku, ale človeka samého miluj.

Novinky

2018

Redizajn webovej stránky

2009

Zrýchlenie služby odosielania sms, odstránené bugy

2006

Ďalšia rozsiahlejšia novinka. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

sept. 2005

počet odberateľov vzrástol na 100

2004

zrodenie projektu Kresťanské posolstvá

Napíšte nám

Nájdetenás aj na:

facebook instagram youtube